Phân chuyên dùng     Phân hỗn hợp NPK     Phân phức hợp     Ðất sạch   
 
Phân Hữu cơ NASA SMART
1. Thành phần: 1,5%N, 5%P2O5, 1%K2O, 25% chất hữu cơ, Trung vi lượng, 30 chủng VSV.
2. Dạng hạt, bao 50kg
3. Công dụng: Dùng bón lót, bón thúc cho các loại cây trồng.
4. Tiết kiệm một phần phân bón NPK, cải tạo môi trường đất, tăng độ phì nhiêu cho đất.

 

Five Star Group International