Phân chuyên dùng     Phân hỗn hợp NPK     Phân phức hợp     Ðất sạch   
 
Phân bón hữu cơ Sinh học NASAMIX: 2-3-1+25+TE
- Là loại phân bón hữu cơ sinh học cao cấp dạng hạt, được sản xuất bởi công nghệ hiện đại, nguồn nguyên liệu hữu cơ sạch.
- Cung cấp đầy đủ đạm, lân, kali, trung vi lượng và chất hữu cơ cho cây. Có bổ sung thêm các loại axit amin quan trọng, chất kích thích ra rễ cho cây trồng.
Lượng bón:
- Lúa: 300-350 kg/ha/vụ
- Cây công nghiệp ngắn ngày, rau màu: 400-500 kg/ha/vụ
- Cây công nghiệp dài ngày: 2-3 kg/cây/năm
- Cây ăn trái: 3-4 kg/cây/năm 

- Là loại phân bón hữu cơ sinh học cao cấp dạng hạt, được sản xuất bởi công nghệ hiện đại, nguồn nguyên liệu hữu cơ sạch.
- Cung cấp đầy đủ đạm, lân, kali, trung vi lượng và chất hữu cơ cho cây. Có bổ sung thêm các loại axit amin quan trọng, chất kích thích ra rễ cho cây trồng.
- Sử dụng phân  bón kết hợp với các loại phân bón vô cơ khác và giảm được 20-30% lượng phân bón vô cơ. - Là sự lựa chọn tốt nhất cho bà con nông dân trong điều kiện giá phân bón NPK cao và áp dụng trong việc sản xuất nông sản sạch, nông sản hữu cơ (quy trình GAP).
- Dùng bón lót, bón thúc cho các loại cây trồng.

cafel.jpg

nho.jpg

cabbage.jpg

  
Five Star Group International