Tin tức nông nghiệp     Thị trường phân bón     Các tin khác   
 
Giá lúa khô giảm xuống dưới 5.000 đ/kg
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong 2 tuần qua giá lúa ở ĐBSCL liên tục giảm xuống. Giá lúa khô loại thường hiện chỉ còn 4.900-5.000 đ/kg, loại lúa hạt dài từ 5.100-5.200 đ/kg.
So với tuần trước, giá lúa khô loại thường đã giảm 250-300 đ/kg, lúa hạt dài giảm từ 150-200 đ/kg. Như vậy, kể từ tháng 10/2010 đến nay, giá lúa khô loại thường ở ĐBSCL lại mới giảm xuống dưới mức 5.000 đ/kg.

Giá gạo hàng hóa ở ĐBSCL cũng tiếp tục giảm theo. Gạo nguyên liệu loại 1 giảm từ mức 6.800-6.950 đ/kg xuống còn 6.650-6.800 đ/kg, gạo nguyên liệu loại làm gạo 25% tấm từ mức 6.700-6.850 đ/kg giảm còn 6.550-6.700 đ/kg.

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện còn 8.200–8.300 đ/kg (giảm 150-200 đ/kg), gạo 15% tấm 7.700–7.800 đ/kg (giảm 100-150 đ/kg) và gạo 25% tấm khoảng 7.200–7.300 đ/kg (giảm 100-150 đ/kg).


Theo:nongnghiep.vn

Five Star Group International