Linh Vực Hoạt Động >> Ðầu tư tài chính 
Năm Sao hướng đến một thương hiệu mạnh
Nhằm nắm bắt thời cơ của thị trường đầu tư tài chính, đồng thời khai thác được lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao đã và đang xây dựng một chính sách tiền tệ với chức năng chủ yếu là: đầu tư, cho vay đầu tư đối với các ngành kinh tế mũi nhọn và các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; ủy thác cho vay đầu tư, thu hồi nợ, nhận ủy thác quản lý nguồn vốn đầu tư, trái phiếu công trình theo ủy quyền của UBND thành phố; cung cấp các dịch vụ tài chính và tư vấn đầu tư; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng đô thị và kinh tế...                                               Hình minh họa

Ngoài ra, Tập đoàn còn hỗ trợ các mối quan hệ khách hàng truyền thống, hỗ trợ về tài chính; đầu tư phát triển BĐS; nhập khẩu phân bón và cung ứng vật tư nông nghiệp… sự linh hoạt năng động của Ban tổng giám đốc nhằm đón đầu những vận hội mới.

Mục tiêu của Năm Sao là trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản. Đây cũng là chiến lược mà Năm Sao hướng tới thị trường bất động sản cao cấp nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Năm Sao đang được vận hành với một đội ngũ cán bộ, chuyên - nhân viên và kỹ sư có năng lực và quyết tâm cao. Có thể nói, Năm Sao đã, đang và sẽ thể hiện rõ bản lĩnh của mình trong tiến trình hội nhập với chiến lược kinh doanh chủ đạo là bất động sản và tài chính.


                                              Hình minh họa

Chắc chắn, trong một tương lai gần, hàng loạt công trình tầm cỡ mang tên Năm Sao sẽ mọc lên trên khắp đất nước Việt Nam, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và phát triển.

Five Star Group International
Thời tiết